عرفان

تاریخ انتشار و لیست آهنگ های مجموعه خداحافظی

سه شنبه سیزدهم بهمن ماه 1394

تاریخ انتشار و لیست آهنگ های مجموعه خداحافظی

مجموعه "خداحافظی" از عرفان حاوی ۱۵ آهنگ با مضمون و سبک های مختلف است که در ۳۰ بهمن ماه منتشر خواهد شد.

در این مجموعه که آخرین فعالیت رسمی عرفان خواهد بود تهم، خشیار، سیجل، سامی بیگی، جی دال، لیتو، پایا، امیرتی، نونا و کورنلا همکاری دارند.
ضرباهنگسازان  آهنگ های این مجموعه:  امیرتی، تهم، تار، میلاد، لیتو، AFX، نوید دزفولی و آندره نخاولی

جلداهنگ و کارگردان هنری مجموعه: M10∆G

rd_erf


نام آهنگ های مجموعه " خداحافظی "

 • ۱. مسافر
 • ۲. الماس
 • ۳. گاهی
 • ۴. خداحافظی
 • ۵. چی میگی؟
 • ۶. الفبا
 • ۷. ویروس
 • ۸. انعکاس
 • ۹. برنامه
 • ۱۰. راه من ۲
 • ۱۱. خونه ی مادربزرگه
 • ۱۲. قهوه تلخ
 • ۱۳. لورازپام (اسکیت)
 • ۱۴. لورازپام
 • ۱۵. خداحافظی (میکس)

آهنگ های خداحافظی و انعکاس را که به عنوان تک آهنگ از این مجموعه منتشر شده است را  می توانید همراه با شعرنما مشاهده و گوش کنید.

comment