تیک تاک

طبیعی باش اولین مجموعه کامل از تیک تاک

سه شنبه بیستم بهمن ماه 1394

 طبیعی باش اولین مجموعه کامل از تیک تاک

اولين مجموعه کامل تيک تاک به نام " طبيعی باش " كه شامل ۱۰ اهنگ می باشد.

موضوع اهنگ ها راجب زندگی و مسائل اجتماعی ست.
در اين مجموعه هر سه عضو گروه تیک تاک (خشايار اس ار، سينا ساعی و سینا مافی) حضور دارند.
ضرباهنگ همه ی قطعه ها بر عهده خود گروه، تركيب و تنظيم اين مجموعه نیز بر عهده شروين رادفر بوده است

نام قطعه های مجموعه:


tabibaash01 (1)tiktaaktabibash

مجموعه بيستم بهمن ماه در صفحه تیک تاک منتشر شد.

comment