تیک تاک

بَدبای

دوشنبه دوم آذر ماه 1394

بَدبای

تک آهنگ badbye از گروه تیک تاک منتشر شد.

badbye1

کلام: تیک تاک (‌ساعی، مافی و خشایارSR )

همراه: لیونا

ضرباهنگ: خشایار SR

ترکیب و تنظیم نهایی: شروین رادفر

تاریخ انتشار: جمعه ۱۵ آبان ۹۴

Screen Shot 2015-11-23 at 9.54.14 PM

شما می توانید آهنگ badbye از گروه تیک تاک رو همراه با شعرنما این آهنگ در صفحه تیک تاک با آهنگ بخوانید و دنبال کنید.

 

comment